The Musical


Сдружение за християнско изкуство Мюзикълът е регистрирано през 2011 година, като сдружение в обществена полза, с основна


цел да популяризира християнски, библейски ценности чрез мюзикъл, театър, кино, медия, литература и музика.


 


За информация и контакти:


Антон Радославов - управител


телефон 0888 531940


tonyradoslavov@gmail.com


 


Управителен съвет:


Александър Гулев


Николай Иванов